Історія закладу

   Восени 1995 року наказом Управління освіти Кіровоградського міськвиконкому здійснено організацію та відкриття спеціального садка – школи для дітей з вадами слуху

   В квітні 2002 року реорганізовано в навчально-виховне об`єднання “Спеціальна загальноосвітня школа – дитячий садок для дітей з вадами слуху”.

   Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до Декларації прав дитини (принцип №5), Конвенції про права дитини (частина 1, ст.2), Конституції України, Закону України „Про мову”, Закону України „Про освіту”, Закону України „Про дошкільну освіту”, державної національної програми „Освіта – Україна ХХІ століття”, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.03 №585 «Про встановлення строку навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.02.04 №120 «Про назви, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів » (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 02.04 за №248/8847), Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 01.01.2006, Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1686, Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда від 23.05.07 №757, Статуту закладу, а також інших нормативно-правових актів.
Участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних проектах
   Наша школа з 2003 року розпочала роботу у Міжнародному проекті «Juice» який був розрахований на три роки тісної співпраці з інститутом глухих дітей у Нідерландах.
   Початком цього проекту передували зусилля шкіл, інститутів, гуманітарних організацій та органів влади України і Нідерландів. Успішно впроваджені довготермінові завдання цієї програми: покращення спілкування, доступ до інформації і надання рівних можливостей в суспільстві для глухих дітей. До проекту були залучені глухі діти, батьки, науковці і керівники освіти. Розроблені різні аспекти роботи: діагностика, реабілітація, освіта, інтеграція. Програма також сприяла розвитку культури глухих та їх самосвідомості.
   Загальною метою було знайти оптимальний спосіб спілкування, розвитку мови та інформації для глухих дітей, втілити «найкращу практичну модель» у школах Львова, Сосниці, Кіровограда. Це була тісна співпраця з інститутами перепідготовки вчителів, обласного управління освіти, а також інституту Дефектології АПН України, Центру слухової реабілітації «Аврора».
   З 2005 року педагоги нашої школи приймають активну участь в Українсько-Голандському Матра проекті «Привіт» при підтримці Міністерства закордонних справ Нідерландів та міжнародного інституту Віатал.
/Files/images/Матра проект.JPG
   Метою проекту було попередження затримки розвитку у спілкуванні та мові дуже малих дітей з проблемою слуху в Україні.
   Учасниками проекту стали шість спеціальних шкіл із різних регіонів: Львів, Чернігів, Кіровоград, Хуст, Луганськ, Чернівці.
   Організаторами проекту була поставлена ціль: створення центрів раннього втручання в кожному регіоні та виконання основних задач:
- Виявлення дитини з комунікативними проблемами;
- Надання необхідної інформації, яку потребує родина;
- Надання психологічної допомоги по примиренню з дійсністю;
- Надання загальної необхідної інформації про сучасні можливості слухопротезування.
   Також, наші педагоги ознайомилися з досвідом польських сурдопедагогів м. Вроцлав Центру реабілітації та терапії родин, які виховують дітей з вадами слуху. Розглядалися питання програмного та навчально-методичного забезпечення дошкільної підготовки дітей з порушенням слуху, особливості роботи психолого-медико-педагогічної консультації. Особлива увага була приділена питанням допомоги дітям раннього віку та організації роботи з батьками. Дошкільна освіта є важливою ланкою в структурі безперервної освіти дітей з порушенням слуху.
   За час участі в проекті на базі нашого закладу було створено кабінет родинного консультування для батьків нечуючих дітей, які потребують інформацію про глухоту та її можливості. У цьому кабінетів батьки можуть отримати необхідні корисні та реальні консультації щодо допомоги своїй дитині оволодіти вимовою.
   Регулярно надається допомога батькам мультидисциплінарною командою фахівців:
   Сурдопедагог веде сімейний щоденник, складання індивідуального плану розвитку дитини, де ведеться поетапна підготовка з вимови та слухосприймання; формування музично-ритмічних вмінь та слухо-зоро-вібраційного сприймання.
   При кабінеті працює спеціаліст з жестової мови, який має програму курсу, запис відеокасет з курсу жестової мови. Батьки в зручний для них час відвідують заняття і набувають необхідних знань для себе у спілкуванні та навчанні їхньої дитини.
   Соціальним педагогом ведеться робота по забезпеченню батьків та фахівців інформаційним матеріалом про мережу навчальних та лікувально-оздоровчих закладів в регіоні.
   При звертанні в кабінет родинного спілкування психологом робиться повторна діагностика дитини та проводяться тренінгові заняття по примиренню з дійсністю для батьків таких дітей.
   Консультації спеціалістів та спілкування батьків між собою у кабінеті родинного консультування заспокоює їх та дає можливість розпочати навчання зі своєю дитиною, успішно вирішувати проблеми прогнозування її поведінки, вибору пріоритетів у подальшому навчанні.
   Участь у Матра проекті «Привіт» посприяло не лише відкриттю кабінету родинного консультування, але й налагодженню співпраці з медиками міської лікарні, які опікуються немовлятами та ведуть облік дітей, які потребують корекції слуху.
   Працюючи в Міжнародних проектах ми здобули досвід організації тренінгів, використання інтерактивних методів роботи, що безперечно, оптимізує проведення науково-практичних заходів. Важливим стало поєднання теоретичних повідомлень, вправ на їх практичне застосування, обговорень.
   Варто зазначити, що маючи свій досвід роботи, оберігаючи свої традиції, разом з тим – приймаючи участь у міжнародних проектах, охоче сприймаємо педагогічні інновації. Це зумовлює поєднання у роботі колективу традиційних підходів до навчання та виховання глухих дітей з сучасними експериментальними підходами.
   Педагогічне кредо закладу:
   Підвищення якості освіти, оновлення змісту й форми організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів, вихователів та вихованців.

Комментариев нет:

Отправить комментарий